GIDA İNTOLERANSLARI

Gıda intoleransı (gıda duyarlılığı), vücudun, tüketilen birtakım besinlere karşı normalden fazla duyarlılık göstermesidir. Bu bakımdan duyarlılık, alerji ile karıştırılmamalıdır. Gıda alerjileri daha hızlı gelişirler, dolayısıyla kişiler bunu rahatça fark edebilirler. Ancak gıda intoleransı daha yavaş geliştiğinden kişilerin hangi besine karşı duyarlılıklarının olduğunu anlamaları güçleşir, hatta çoğu zaman rahatsızlıklar buna bağlanmaz.  Oysa günümüzde pek çok hastalığın ve kilo probleminin altında bu sebep yatmaktadır.

Gıda intoleransı (Gıda Duyarlılığı) kişiseldir ve her insanda farklılık gösterir.

Genelde hayatı tehdit edici olmayan, ancak birçok uzun süreli hastalığa sebep olan biyolojik reaksiyonlardan oluşur. Gıda alerjisinden farklı olarak IgE (İmmünglobulin E) antikorları değil IgG antikorları üretilir. Gıda intoleransı gıda alerjisinden çok daha yaygındır ve dünya nüfusunun yarıdan fazlasını etkiler.

Kişi gıdayı(inek sütü, buğday, yumurta,vb)  yediğinde   burunda ve gözde akıntı, kaşıntılı döküntüler, kızarma gibi alerjik sorunlar yaratmayabilir, ama baş ağrısı, ödem(su tutulmasına bağlı genelde kol ve bacaklarda şişlik), yorgun ve bitkin hissetme, eklemlerde ağrı, kaslarda güçsüzlük, uyku kalitesinde düşme, ciltte kuruma, pullanma, bağırsak alışkanlıklarında değişme, gaz, ishal (bazen kanlı) şişkinlik gibi pek çok hastalıkta ortaya çıkan durumlara neden olabilmektedir. Bu  tablo, yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkileyen bir durumdur. Bu yüzden, hayat boyu, lezzetsiz bir yaşam sürüp, yediklerine sürekli dikkat etmektense, kişinin hangi gıdaya intoleransı olduğunu  biorezonans yöntemi  ile   tespit ve tedavi etmek artık mümkün olabilmektedir.