konsantre

KONSANTRE GROWTH FAKTÖR (CGF-Kök Hücre Uygulaması)-PRP

Günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılan PRP tedavisinin yerini artık, çok daha yoğun “Büyüme Faktörleri ve Kök hücre” içeren CGF-CD34 (Concentrated Growth Factor – Konsantre Büyüme Faktörü) tedavisi almaya başlamıştır. PRP yönteminde kandaki pıhtılaşma hücreleri olan Trombosit (Platelet) hücreleri özel yöntemler ile ayrıştırılıp içlerindeki büyüme faktörleri açığa çıkarıldıktan sonra kullanılmaktaydı. CGF-CD34 tedavi yönteminde ise farklı aktivasyon

read more